CO DALEJ PO AFF – USPA B CZY  ŚK?

USPA B CZY SK (Świadectwo Kwalifikacji)

Tak, jak Kurs AFF jest mniej więcej podobny w Polsce i reszcie Europy, tak po kursie zaczynają się wątpliwości, co wybrać Licencja USPA B czy ŚK (Świadectwo Kwalifikacji)?  W tym artykule wyjaśniamy, jakie są wymagane umiejętności i dokumenty na odpowiednie licencje. Ośmielamy się też pokusić o porównanie i podsumowanie, dlaczego naszym zdaniem warto wybrać licencjonowanie USPA (United States Parachute Association). Szczególnie, jeśli mieszkamy i czasem skaczemy poza granicami Polski.

Najbardziej rozpoznawalna na świecie amerykańska federacja USPA na bazie wieloletnich doświadczeń przygotowała zintegrowany program szkolenia dla studentów czyli ISP (Integrated Student Program). Skoczek poznając kolejne kategorie od A do H w łatwy i przystępny sposób zdobywa potrzebne informacje i umiejętności potrzebne do uzyskania samodzielności czyli licencji USPA A. Polskim odpowiednikiem jest “PROGRAM SZKOLENIA DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) Z UPRAWNIENIEM KLASY WYSZKOLENIA B”  przygotowany w 2015 roku przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Zobaczcie zestawienie “Licencja USPA B czy ŚK”:

USPA B

Po zaliczeniu skoku egzaminacyjnego AFF-7 oraz ok 10 skoków samodzielnych konsolidujących, tzw. “consols” skoczek rozpoczyna szkolenie do licencji USPA A oraz USPA B. 

Aby mieć “B”, trzeba zacząć od “A” 😉

Skoczek posiadający licencję USPA A jest uprawniony do wykonywania skoków bez nadzoru instruktora, samodzielnego układania spadochronu oraz skoków w formacjach kilku osobowych.

Wymagane umiejętności na licencję A:

Zaliczone wszystkie wymagania zawarte w USPA A License Proficiency Card tj.

 1. 25 skoków.
 2. 1 skok niski ze stabilizacją i otwarciem w ciągu 5 sekund.
 3. Zaliczone układanie spadochronu głównego oraz serwisowanie i znajomość zestawu spadochronowego.
 4. Zaliczone 5 skoków szkoleniowych na pracę w formacjach wykonanych z instruktorem lub coachem (kategorie F-H).
 5. Zaliczone 5 lądowań w promieniu 20 m od wyznaczonego celu.
 6. Zaliczone ćwiczenia na otwartej czaszy.
 7. Powtórzone zasady wyrzutów oraz bezpieczeństwa w samolocie.
 8. Powtórzone ogólne zasady bezpieczeństwa przy lądowaniu.
 9. Zaliczony egzamin ustny i pisemny przygotowany przez USPA.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o roczne członkostwo w USPA (wypełniane online) – opłata 78 USD.
 2. Wypełniona karta na licencję A – opłata 36 USD. (podpisany przez instruktora wniosek jest ważną na 60 dni licencją do czasu otrzymania właściwej licencji ). Licencja USPA B jest odnawiana automatycznie co roku wraz z odnowieniem członkostwa w stowarzyszeniu.
 3. Wypełniony karta z egzaminem (40 pytań).

Wymagania na licencję B:

 1. Posiadana licencja USPA A.
 2. 50 skoków w tym 30 min swobodnego spadania.
 3. 10 lądowań w promieniu 10m od celu.
 4. Potwierdzona umiejętność wykonania manewrów (obroty 360 stopni oraz obroty do przodu i do tyłu) w czasie 18 sekund lub 10 skoków w formacjach kilkuosobowych.
 5. Zaliczony trening wodny z częścią teoretyczną i praktyczną.
 6. Kurs latania na czaszy, czyli zaliczone wszystkie wymagania zawarte w Karcie Pilotażu Czaszy.
 7. Egzamin pisemny.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniona karta na licencję B – opłata 36 USD.
 2. Wypełniony karta z egzaminem (25 pytań).
 3. Wypełniona karta pilotażu czaszy


Skoczek posiadający licencję USPA B jest dodatkowo uprawniony do wykonywania skoków nocnych oraz po wykonaniu 100 skoków może przystąpić do szkolenia USPA Coach. Jest również przeszkolony na okazję skoków blisko zbiorników wodnych. W ramach rocznej opłaty członkowskiej otrzymuje prenumeratę miesięcznika “Parachutist”. Opłata za licencję jest jednorazowa.

Świadectwo Kwalifikacji PJ(B)

Posiadacz świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z klasą wyszkolenia B jest uprawniony do wykonywania skoków bez nadzoru instruktora oraz do samodzielnego układania czaszy głównej. Świadectwo ważne jest podobno bezterminowo, ale nabyte uprawnienia trzeba odnawiać co 5 lat, co się wiąże z opłatami i zdaniem egzaminu praktycznego (dzięki Azja!)

Po zaliczeniu  skoku egzaminacyjnego AFF-5 (ćwiczenie numer 5) skoczek rozpoczyna szkolenie do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego PJ(B).

Wymagania na ŚK B:

 1. 50 skoków z opóźnieniem otwarcia (łączny czas swobodnego spadania 30 min).
 2. Zaliczone układanie spadochronu głównego.
 3. Zaliczona umiejętność poruszania się w 3 płaszczyznach podczas swobodnego spadania (skok zawierający obroty oraz salta i beczki)
 4. Co najmniej 10 skoków szkoleniowych na akrobację zespołową (ćwiczenie 7), wykonanych z instruktorem lub wyznaczonym przez instruktora skoczkiem PJ(C).
 5. Zaliczona  umiejętność określania miejsca zrzutu (ćwiczenie 9).
 6. Zaliczone ćwiczenie 8 czyli umiejętność lądowania w ograniczonym terenie (50m od celu).
 7. Zdany egzamin teoretyczny.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek do ULC o wydanie świadectwa kwalifikacji.
 2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego.
 3. Zaświadczenie potwierdzające wykształcenie (świadectwo szkolne).
 4. Dowód wpłaty za egzamin teoretyczny i praktyczny (55 zł + 44 zł).
 5. Dowód wpłaty za wydanie świadectwa kwalifikacji (44 zł). ŚK ważne jest 5 lat.
 6. Protokół z Egzaminu Teoretycznego (podpisany przez uprawnionego Egzaminatora).
 7. Protokół z Egzaminu Praktycznego (podpisany przez uprawnionego Egzaminatora).
 8. Deklaracja RODO (dzieki Lukasz!)

Podsumowanie:

licencja USPA B CZY SKOba programy szkoleń i licencjonowania są zgodne z wytycznymi FAI (Federación Aeronáutica Internacional). Pomimo, iż oba nastawione są na bezpieczeństwo i przygotowanie skoczka do samodzielnych skoków, to program USPA wydaje się być bardziej przejrzysty. Zaletą programu USPA jest metodyka podawania wiedzy w łatwo przyswajalnych porcjach przygotowanych, tak by jak najwięcej zapamiętać i utrwalić w przystępnym czasie. To bardziej kusząca opcja, niż suma 8 godzin wykładów, wymaganych w programie ULC.

Dzięki sprawdzonej metodyce uczenia oraz solidnie przygotowanych, wykonanych i omówionych skokach coachowanych, skoczek szkolony w systemie USPA wymaganą wiedzę i umiejętności zdobywa już po wykonaniu 25 skoków. Do tego czasu skoczek cały czas pozostaje pod opieką instruktora oraz coacha. Wyszkolony w USPA coach to nie tylko skoczek, który posiada kamerę, 200 skoków oraz licencję PJ(C) ale to osoba, która została przeszkolona, jak uczyć i pozytywnie motywować swoich uczniów, tak by czerpali oni jak najwięcej radości z wykonywanych postępów. Skoczek z licencją A może bezpiecznie bawić się z innymi licencjonowanymi skoczkami, zdobywając doświadczenie do kolejnej licencji.

Uproszczenie procesu

USPA również upraszcza sam proces wystawiania licencji ograniczając ilość wymaganych dokumentów do minimum. Na stronie internetowej USPA można założyć/ odnowić członkostw. Już kilka dni po otrzymaniu wymaganych dokumentów USPA daje możliwość samodzielnego wydrukowania licencji. Proces wypełniania dokumentów przebiega gładko  i bezboleśnie, ponieważ dokumenty wypełnia się na bieżąco wraz w zdobywanymi umiejętnościami przy asyście coacha oraz instruktora.

Skoczek, który wykonał 50 skoków w programie szkolenia USPA, posiada pogłębioną wcześniej zdobytą wiedzę i umiejętności. Potrafi dołączyć do formacji i bezpiecznie rozejść się. Uzyskuje możliwość wykonywania skoków nocnych. Również przed posiadaczem licencji B otwiera się instruktorska ścieżka kariery i już po wykonaniu 100 skoków, skoczek może rozpocząć szkolenie na coacha USPA, tak by pomagać swoim młodszym stażem kolegom w pierwszych krokach w aktywności spadochronowej.

W skrócie:

Licencja USPA B jest oczywiście uznawana na całym świecie i w pełni uznawana w Polsce.

Poza granicami Polski, ŚK jest uznawane na zasadzie dokumentu FAI, jako że jest to dokument polski, czasem może wymagać dodatkowych wyjaśnień czy tłumaczeń w manifeście.

Wydaje się, że ULC z jednej strony zwiększył wymagania na uzyskanie “samodzielności” skoczka, to jednak brakuje kilku istotnych umiejętności, z drugiej strony podniósł poprzeczkę, dosyć trudną dla ucznia (jak np. 10 skoków grupowych). Wydaje się również, że celność 50 m od celu to jest trochę marna celność, podczas gdy USPA dopuszcza maksymalnie 10 m od celu.

Uzyskanie ŚK jest relatywnie tańsze, gdyż licencja USPA wiąże się z koniecznością przynależności do stowarzyszenia. Jednak w ramach rocznej opłaty otrzymuje się znany na świecie i cytowany miesięcznik “Parachutist”.


Kurs FSC Formation Skydive Course

Szkolenie kompletne do USPA A i B

W Skydive Atmosfera dla absolwentów Kursu AFF, przygotowujących się do licencji, mamy kilka wartych uwagi produktów:

E-book: “Co dalej po AFF, czyli zostałeś sam na sam” . AFF What NEXT – is the only EBOOK translated into English

E-book: “Sytuacje Awaryjne w spadochroniarstwie”

E-book: “Poznaj SIM”

Wszystkie autora Grzegorza Kucharczyka “Iwana”.

Wszystkie e-booki możesz kupić tutaj.

Pierwsze dwa e-booki zawarte są gratis w pakiecie do Kursu Formation Skydive (FSC), który prowadzimy na bieżąco w naszej bazie w Hiszpanii.